Programmas

Biedrība “Elijas nams” tās atbalstītājiem pašreiz piedāvā šādas trīs, piecu un septiņu dienu (sk. „Kursu datumi”) programmas Meditācijas namā:

 

1. Ievads kristīgajā meditācijā (trīs dienu kurss). Programma paredzēta cilvēkiem bez priekšzināšanām (vai ar nepilnīgām zināšanām) un meditācijas pieredzes, kas vēlētos iepazīties ar meditācijas principiem un iemācīties meditēt. Programma paredz vismaz 3,5 stundas meditācijai.

2. Kontemplatīvās meditācijas dienas (trīs dienu kurss). Programma paredzēta cilvēkiem ar meditācijas pieredzi, kas vēlas pilnveidot savu garīgo dzīvi un Elijas namā apmeklējuši kursu Ievads kristīgajā meditācijā. Programmā ─ vismaz 6 stundas meditācijai.

3. Kontemplatīvās meditācijas dienas (piecu dienu kurss). Programma paredzēta cilvēkiem ar meditācijas pieredzi, kas jau apmeklējuši vismaz vienu kursu Elijas namā un saņēmuši Nama vadītāja atļauju piedalīties intensīvākā kursā. Programmā - vismaz 18 stundas meditācijai.

4. Kontemplatīvās meditācijas dienas (septiņu dienu kurss). Programma paredzēta cilvēkiem ar meditācijas pieredzi, kas jau apmeklējuši vismaz vienu kursu Elijas namā un saņēmuši Nama vadītāja atļauju piedalīties intensīvākā kursā. Programmā - vismaz 32 stundas meditācijai.

Meditācijas nams paredzēts 14─16 personām. Tas katram programmas dalībniekam garantē īpašu personiskumu, diskrētumu un kvalitāti.

Programmu ietvaros notiek lekcijas, praktiskas meditācijas nodarbības, individuālas sarunas ar kontemplācijas skolotāju un tiek piedāvāta iespēja piedalīties dievkalpojumā. Retrītu programmas ir ļoti intensīvas, jo to mērķis ir palīdzēt ne tikai apgūt jaunas zināšanas, bet arī jaunu garīgu pieredzi.

Šīs programmas vada Dr. Juris Rubenis.
Programmu norises laikā tās dalībniekiem jāievēro klusums. Programmas dod iespēju, mērķtiecīgi garīgi darbojoties, pavadīt patiesa klusuma un miera pilnas dienas, kas palīdz iegūt lielāku iekšēju mieru, garīgu līdzsvaru un dziļāku savas dzīves notikumu izpratni. Šo mērķi palīdz sasniegt Meditācijas nama novietojums meža vidū, kur dzirdamas tikai dabiskas izcelsmes skaņas, kā arī veselīgs ekoloģisks veģetārs ēdiens.

Ja vēlaties vairāk uzzināt par Meditācijas namā apgūstamo meditācijas metodi un principiem, aicinām izlasīt J.Rubeņa grāmatu “Ievads kristīgajā meditācijā”.

Ja vēlaties pavadīt vienatnē un klusumā garāku laiku Lūžņas ciemā, iesakām www.stacija.lv 

    

  • Katru pirmdienu Rīgas Lutera draudzes centrā plkst. 19.00 notiek meditācijas vakari: īsa lekcija un 20 minūšu ilga meditācija. www.rigasluteradraudze.lv     

 

  • Meditācijas retrīti Doles salā, ko organizē biedrība "Contemplatio"

“Contemplatio” darbības mērķis ir attīstīt meditācijas praksi un ar to saistīto pasaules integrālo redzējumu. Biedrības sadarbības partneri ir Dr. theol., kontemplācijas skolotāja Jura Rubeņa vadītais Elijas namsun Integrālās izglītības institūts. “Contemplatio” retrītu mācības pamats ir Lasāla Kontemplācijas skolas “Via Integralis” (Šveice) virziens, kas apvieno kristīgā misticisma un zenbudisma tradīcijas. Seminārus/retrītus vada “Via Integralis” diplomēti kontemplācijas skolotāji, kā arī uzaicinātie lektori. 

Vairāk informācijas www.contemplatio.lv  

 

Ieteicamā literatūra par meditāciju un garīgās dzīves attīstību latviešu valodā.

Rubenis Juris. Ievads kristīgajā meditācijā. Zvaigzne ABC.

Koncentrēts ieskats kristīgās meditācijas pamatjautājumos.

Meins Džons. Vārds klusumā. Zvaigzne ABC.

Izcilais benediktiešu mūks Dž.Meins dalās ar savu pieredzi par meditācijas ceļu. Šī grāmata tiek uzskatīta par lielisku rokasgrāmatu meditācijas prakses apgūšanā.

Frīmens Lorenss, Rubenis Juris. Krīzes iespējas. Zvaigzne ABC.

Abi autori aplūko meditācijas praksi kā krīžu pārvarēšanas instrumentu. Kā orientēties krīzes situācijā un kā te var palīdzēt garīgās prakses? Ko īsti nozīmē "dvēseles nakts" un "iztukšošanās" pieredzes un kā tās šķērsot?

Frīmens Lorenss. Jēzus - iekšējās pasaules skolotājs. Zvaigzne ABC.

Pazīstamais benediktiešu mūks L.Frīmens apskata visas nozīmīgākās kristīgās teoloģijas tēmas kontemplācijas ceļa gaismā, iepazīstinot mūs ar kristīgās mistikas tradīciju kontekstā ar citām lielajām tradīcijām. Drosmīgs un plašs skats.

Nolens Alberts. Jēzus vērtības mūsdienās. Zvaigzne ABC.

Slavenais dominikāņu mūks A.Nolens mums sniedz neticami svaigu, plašu un dziļu kristietības interpretāciju, kas spēj uzrunāt 21.gs.cilvēku. Smalka un gudra grāmata. Gandrīz astoņdesmit gadus vecais autors sniedz mums mācību stundu patiesi modernā skatījumā uz garīgumu, iekļaujot tā skaidrojumā dažādu mūsdienu pasaules pētniecības jomu atziņas.

Anonīms 14.gs.autors. Neziņas mākonis. Zvaigzne ABC.

Kristīgās mistikas literatūras šedevrs. Vēl joprojām šo grāmatu uzskata par vienu no lieliskākajiem palīgiem meditācijas apgūšanā. Neziņas mākonis apliecina cik senas un dziļas saknes meditācijas tradīcijai ir kristietībā.

Rors Ričards, Eberts Andreāss. Eneagramma. Zvaigzne ABC.

Eneagramma ir viens no izcilākajiem garīgajiem instrumentiem sevis izziņai un savu ievainojumu dziedināšanai. Mēs ne tikai iepazīstamies ar deviņiem cilvēka rakstura tipiem, bet iegūstam orientierus katra tipa attīstībai. Tā ir viena no labākajām grāmatām pasaulē par Eneagrammu.

Rubene Inga. Kristīgā meditācija bērniem. Zvaigzne ABC.

Dalīšanās ar pieredzi meditācijas praktizēšanā ar bērniem.

Vilbers Kens. Īsa visaptverošā vēsture. Jumava.

Ģeniālā autora K.Vilbera universāli sintētiskais pasaules skatījums, kas palīdz visaptveroši palūkoties uz cilvēku, izmantojot lielo garīgo tradīciju un modernās zinātnes atziņas.    

     Terēze no Avilas. Dvēseles pils. KALA Raksti.

Svētās Avilas Terēzes galvenais darbs, mistiskās literatūras pērle. Terēzes garīgo eksperimentu vēsture - viņas iniciācijas ceļojums uz savas esības centru, lai sastaptos ar Dievu. Grāmata tālu pārsniedz pašas Terēzes kulturāli-reliģisko dzīves kontekstu un radījusi daudzas interpretācijas. Lai arī Terēze lieto sava laikmeta dievbijības izteiksmi, ja to gudri pārtulkojam mūsdienu lietotajā tēlu sistēmā,  grāmatas dziļums un autentiskums mūs satriecoši uzrunā joprojām.

Džonstons Viljams. Dzīve mīlestībā. Zvaigzne ABC.

Ievērojamais meditācijas skolotājs jezuītu mūks Viljams Džonstons smalki un mūsdienīgi raksta par lūgšanu un meditāciju.

Rors Ričards. Kailā tagadne. Zvaigzne ABC.

Viens no mūsdienu nozīmīgākajiem teologiem un kristīgās mistikas skaidrotājiem franciskāņu mūks R.Rors savā patiešām revolucionārajā grāmatā raksta par robežšķirtni starp patieso un nepatieso kristīgajā tradīcijā, par nepieciešamību no jauna aptvert Kristus mācības dziļāko nozīmi. Pārsteigumu pilna grāmata, kas spēj cilvēku garīgi pamodināt.

 


 

Ievads kristīgajā meditācijā