Biedrības rīkoto programmu skaits ir ierobežots. Interesentu allaž ir vairāk par vietām mūsu piedāvātajos retrītos. Ja visas vietas tuvākajā pusgadā jau rezervētas, Jums ir iespēja pieteikties uz vietām, kas varētu atbrīvoties kāda dalībnieka atteikuma dēļ. Tādā gadījumā aizpildiet anketu "gaidītāju sarakstā" un nosūtiet. Rindas kārtībā Jums tiks piedāvāta dalība brīvajās vietās. Jāņem vērā, ka vietas parasti mēdz atbrīvoties pašā pēdējā brīdī pirms retrīta. Tas nozīmē, ka gaidītājiem jābūt gataviem ātri un elastīgi reaģēt.
  
Ziedojumu biedrības atbalstam iespējams iemaksāt biedrības kontā pirms programmas sākuma (maksājuma mērķis - "ziedojums") vai uz vietas Meditācijas namā.

REKVIZĪTI:
Biedrība “Elijas nams”
Juridiskā adrese: Dikļu iela 28,
Rīga LV 1002,
Reģ. Nr. : 40008132679
Norēķinu konts bankā CITADELE:
LV17 PARX 0020 8522 80001 

INFORMĀCIJAI:

Mājaslapā www.iii3.lv iespējams pieteikties uz Integrālās izglītības institūta retrītiem.

Kursu datumi

 Programmā var pieteikties
 Programma aizņemta

 

Jaunu pasākumu grafiku publicējam divas reizes gadā 1.maijā un 1.novembrī  

Vēlos aizpildīt anketu 

Pieteikties uz Lūžņā notiekošajiem semināriem aicinām caur vietni: www.iii3.lv

 

2024.gads

Septembris

25. - 29. Kontemplācijas dienas - 5 dienu sesija. Sākums: trešdien 18.00, noslēgums: svētdien 09.00.
Tēma: Garīgā pieredze, krīzes un izaugsme.

Novembris

29. - 1. decembris Kontemplationstage Via Integralis - 3 dienu sesija. Sākums: piektdien 17.00, noslēgums: svētdien 13.00.
Ievads apzinātības meditācijā