“Un redzi, Tas Kungs gāja garām. Liela un spēcīga vētra, kas sašķeļ kalnus un sadrupina klintis, gāja Tam Kungam pa priekšu, bet šinī vētrā nebija Tas Kungs. Pēc vētras nāca zemestrīce, bet Tas Kungs nebija zemestrīcē. Un pēc zemestrīces bija uguns. Bet Tas Kungs nebija ugunī. Bet pēc uguns - lēna balss.” (1.Ķēniņu 19:11) 

Nosaukums

Pravietis Elija neapstrīdami ir nozīmīgākais Bībeles pravietis (sk. 1.Ķēniņu grāmata 17.nodaļa – 2.Ķēniņu grāmata 2.nodaļa). Tomēr pat viņš kādā dzīves brīdī piedzīvo tik dziļu krīzi, ka vēlas izdarīt pašnāvību. Tikai sevis iepazīšana tuksneša vienatnē un dziļa ieklausīšanās Dievā kā “klusuma balsī” atgriež viņa dzīvei jēgu un mērķi. Pravietis Elija simbolizē cilvēku, kas no savas dzīves dziļākās krīzes iegūst nozīmīgāko esības pieredzi. Kontemplācija krīzi pārvērš ieguvumā un dzīves kvalitatīvā jaunsākumā, kontemplācijas ceļš māca, ko nozīmē “mirt un augšāmcelties”. Tāpēc biedrību esam nosaukuši šī majestātiskā un noslēpumainā cilvēka vārdā.