“Kāds Austrumu skolotājs cilvēkiem, kas pie viņa nāca, mēdza teikt: „Mani neinteresē jūsu ģimenes vai materiālās dzīves problēmas! Nestāstiet man tās! Es gribu jums tikai iemācīt meditēt!” Viņš nebija rupjš, bet norādīja uz pareizo lietu kārtību, uz to, ar ko būtu jāsāk.
Kā mācītājs bieži esmu juties līdzīgi. Nepārprotiet mani, lūdzu. Sarunai ir nozīmīga vieta cilvēku attiecībās. Mēs zinām, ka katra patiesa saruna ir dziedinoša. Taču nevajadzētu apstāties tikai pie tās. Esmu sapratis, ka cilvēkiem grūtībās vairāk varu būt noderīgs, nevis tikai runājot, bet gan palīdzot iemācīties lūgt un meditēt. Vai tā nav pati lielākā palīdzība, nozīmīgāka par daudziem noderīgiem ieteikumiem? Vai mācītāja galvenais uzdevums nav rādīt ceļu, kā katrs cilvēks pats var sastapt Dievu nepastarpinātā pieredzē, nevis daudz par Dievu runāt, nogurdinot gan klausītājus, gan sevi?
Meditācija domāta tiem, kam nepietiek tikai ar to, ko par Dievu saka citi cilvēki, vienalga, cik autoritatīvi tie būtu. Meditācija ir nepieciešama tiem, kas grib dzirdēt, ko viņiem Dievs saka pats.”
(J.Rubenis. Ievads Kristīgajā meditācijā. R.: Zvaigzne ABC, 2008)

J. Rubeņa CV

1980.─1983. g. mācījies Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Teoloģijas seminārā, ko absolvējis ar teoloģijas kandidāta grādu.
1982.g. ─ ordinēts par Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītāju. Kalpojis Liepājas Lutera draudzē (1982-1989) un Rīgas Lutera draudzē (1989-2012).  Viens no Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes atjaunotājiem 1990.gadā. Bijis LU Teoloģijas fakultātes dekāna vietnieks, vadījis Jaunās Derības katedru un lasījis lekcijas par Jauno Derību.
Vairāk nekā 10 gadus bijis Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Konsistorijas loceklis.
Teoloģijas zinātņu doktors (Latvijas Universitāte, 1992), Latvijas Zinātnes padomes eksperts teoloģijā (no 1997), Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis (2002.g.).
Padomju okupācijas gados aktīvi iesaistījies disidentu kustībā. Viens no Latvijas Tautas frontes dibinātājiem un tās pirmās valdes locekļiem.
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks (1994) un Atzinības krusta lielvirsnieks (2008).
20 grāmatu un vairāk nekā 500 publikāciju autors un līdzautors latviešu, lietuviešu, igauņu, krievu, somu, zviedru, vācu, angļu un itāliešu valodās. Publicējies laikrakstos, veidojis radio un televīzijas raidījumus. Vairāk nekā 10 gadus cieši sadarbojas ar mākslinieku un domātāju Māri Subaču.
2004.g., pēc Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas TV1 un laikraksta “Latvijas avīze” rīkotās sabiedriskās aptaujas rezultātiem, ietverts 100 Latvijas visu laiku ievērojamāko personību sarakstā.
 2007.gada martā ASV publicēto J.Rubeņa un M.Subača darbu izlasi “Finding God in a Tangled World” interneta žurnāls “Spirituality&Practice” ierindojis 2007.gada labāko garīgo grāmatu sarakstā – Best spiritual books of 2007. Tā ir augstākā atzinība, ko ieguvis kāds Latvijas autors ASV. 2011.gadā J.Rubenis ir absolvējis Lassalle Kontemplationsschule Via integralis Cīrihē un ordinēts par kontemplācijas/meditācijas skolotāju. 2019.gadā J.Rubenis ir iecelts par trešās (augstākās) pakāpes kontemplācijas skolotāju un par Lassalle Kontemplationsschule Via integralis vadītāju Latvijā. Viņš ir arī Integrālās izglītības institūta dibinātājs un direktors.