“Mans ceļš līdz meditācijai nav bijis ātrs un viegls. Sākumā retumis mācies apjaust dažus no meditatīvajiem stāvokļiem, tad atsevišķas reizes sāc just nepieciešamību meditāciju praktizēt. Tad vienu brīdi jūti nepieciešamību to darīt katru dienu, un tad pienāk brīdis, ka vēlies meditēt rītā un vakarā. Šajā virzībā mazāk piedalījušās manas smadzenes ar lēmumiem, vairāk iekšējā vilkme. Tu jūti, ka tas ir virziens, kurā ir svaigs gaiss, dzīvība un atbildes. Protams, citas atbildes, vairs ne racionālas.
Kristīgā meditācija ir ļoti sena tradīcija, kura vienmēr bijusi klātesoša kristietībā. Manuprāt, problēma ne tik daudz ir kristietība, cik Rietumu kristietībā, jo tā ir bijusi tendēta uz racionālismu, ņemot vērā grieķu filozofijas ietekmi.
Spējai sevi racionāli formulēt un izpaust arī ir ļoti liela nozīme un attiecībā uz meditāciju mēs nerunājam par galējībām, ka atraidām racionālo aktivitāti un metamies iekšā kādā iracionālā, neskaidrā, intuitīvā esībā. Stāsts ir par līdzsvaru. Cilvēkam dzīvē vajadzētu iemācīties divas lietas - runāt un klusēt. Diezgan ilgs laiks paiet, kamēr iemācāmies runāt, bet, šķiet, daudz sarežģītāk ir iemācīties klusēt. Ja cilvēks ir iemācījies runāt un klusēt, viņš ir gatavs dzīvei. Meditācija ir stāsts par to, kā iemācīties apklust un piedzīvot klusuma milzīgo potenciālu. Tad šīs abas aktivitātes - racionālā un intuitīvā - veido līdzsvarotu garīgu esību cilvēka dzīvē. Meditācija nenoraida visu to skaisto un vērtīgo, kas kristietībā ir dzimis no apgaismotas, racionālas garīgas aktivitātes.” (No intervijas ar J.Rubeni. laikrakstam “Diena”, 2008.g. 18.dec.)

Vadība

Biedrības “Elijas nams” vadītājs ir Dr.theol. Juris Rubenis (1961), teologs ar 30 gadu ilgu pastorālo pieredzi.  J.Rubenis ir absolvējis Lasāla Kontemplācijas skolas (Lassalle-Kontemplationsschule Via Integralis) (Šveice) Kontemplācijas skolotāju programmu. Viņu autorizējuši un iecēluši par meditācijas/kontemplācijas skolotāju kristīgās kontemplācijas skolotāji un zen meistari Pia Gyger, ktw un Niklaus Brantschen, SJ. J.Rubenis ir iekļauts Pasaules Kristīgās meditācijas kopienas (WCCM) un Lasāla Kontemplācijas skolas Via integralis meditācijas skolotāju sarakstos.

Juris Rubenis